Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 11 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- 36.259, M

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake appreciatie van de Top van de Raad van Europa van 16-17 mei in Reykjavik; Staat van de Europese Unie 2023

De leden van de SP-fractie (Kox) leveren heden inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl