Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 11 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa (35.668, F)

- Beleidsinzet biogrondstoffen

Verslag nader schriftelijk overleg (32813/35668, AU)

De commissie besluit op 12 september inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Voorts besluit zij de uitvoeringsstatus van de motie-Koffeman c.s. (35668, F) ongewijzigd te laten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer