Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2022 (36.360 IX)

- 36360 IX

Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2022

De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel op 11 juli 2023 in de avond als hamerstuk af te doen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man