Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 juli 2023
1. 36.222

Wet seksuele misdrijven

De commissie besluit 26 september 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor het verslag.

2. 36.339

Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering

De commissie brengt blanco verslag uit teneinde het wetsvoorstel hedenavond 11 juli 2023, af te kunnen doen als hamerstuk.

3. 29.279, S

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het Jaarplan 2023 van de Raad voor de rechtspraak; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het Jaarplan 2023 van de Raad voor de rechtspraak; Rechtsstaat en Rechtsorde

De commissie besluit de brief van 22 juni 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

4. 35.925 VI, AK

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat en de instelling van de onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolai).

5. T03473

Toezegging Juridische acties belangenorganisaties (35.925 VI)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SGP (Van Dijk).

6. 35899, P

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over onderzoek naar de effectiviteit van de avondklok; Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï).

7. 29.279, M

Brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V ter aanbieding van de BIT-adviezen BIPOM Openbaar Ministerie en Basisplan Straf Rechtspraak; Rechtsstaat en Rechtsorde

De commissie besluit 12 september 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

8. 31.753, G

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de negende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand; Rechtsbijstand

De commissie besluit het agendapunt aan te houden teneinde te bezien of en hoe de Tweede Kamer de brief van de minster behandelt.

9. E230003

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming; Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen over voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming; EU-voorstel: Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming (COM(2022)695)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PVV (Bezaan).

10. 35.447 en Werkbezoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens

De commissie verzoekt de staf na te gaan of het werkbezoek kan plaatsvinden van 09.30-10.30 uur op 12 september 2023. Tevens besluit de commissie op 26 september 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor het nader voorlopig verslag.

11. Rondvraag

De commissievoorzitter inventariseert of de commissie een voorgenomen kennismakingsgesprek met de inmiddels demissionaire minister van J&V en de demissionaire minister voor Rechtsbescherming door wil laten gaan in het najaar. De commissie besluit dat zij een kennismakingsgesprek met voorgenoemde ministers wenst te voeren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren