Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230003 - Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming

- E230003

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming; Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen over voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming; EU-voorstel: Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming (COM(2022)695)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PVV (Bezaan).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren