Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Nieuw onderzoek Boekmanstichting naar huidige situatie zzp'ers in de culturele sector (35.984) (T03341)

- Toezegging T03341

Brief van de staatssecretaris van OCW over onderzoeken effecten van de coronacrisis in de culturele sector en evaluatie coronasteun cultuursector; Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk

De commissie besluit toezegging T03341 als voldaan aan te merken en vraagt een kabinetsreactie op de bij de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2023 (35984, Q) aangeboden onderzoeksresultaten.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra