Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 VIII)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit de wetsvoorstellen Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Voorjaarsnota) (36350 VIII) en Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (36360 VIII) - die heden op de termijnbrief staan - op 12 september 2023 te agenderen voor het leveren van inbreng voor een verslag.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra