Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Maatoug Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer (35.592)

- 35592

Initiatiefvoorstel-Maatoug Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van BBB (Heijnen), VVD (Petersen), D66 (Belhirch) en VOLT (Perin-Gopie).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl