Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens (36.154)

- 36154 / 35555, A

Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over het keuzerecht voor een bedrag ineens; Brief van de minister voor APP over het uitstellen van de inwerkingtredingsdatum van het keuzerecht bedrag ineens; Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De commissie besluit de motie-Oomen-Ruijten (35.555, H) als niet-uitgevoerd te blijven beschouwen en neemt de brief (36154 / 35555, A) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl