Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Woningcorporaties (29.453)

- 29453, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de 'Staat van de Corporatiesector 2022' en het rapport ‘Onderdak bieden’ en de kabinetsreacties; Woningcorporaties

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van de BBB (Kemperman).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman