Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35295, AN

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie; EU en de rechtsstaat

De commissie besluit 26 september 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijke overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman