Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa (35.668, F)

- Beleidsinzet biogrondstoffen

Verslag nader schriftelijk overleg (32813/35668, AU)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de BBB (Langen-Visbeek). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer