Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (36.205)

- 36205

Nota naar aanleiding van het verslag; Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de eerstvolgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Helene de Man