Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230004 - Voorstel voor een verordening betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens met het oog op de controles aan de buitengrenzen

- 32317, OD

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda informele JBZ-Raad van 20 en 21 juli 2023; JBZ-Raad

De commissies besluiten de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 20 en 21 juli 2023 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man