Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het maken van een integraal financieel beeld voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten (33.118 / 34.986, EY)

- 33118 / 34986, FN

Brief van de minister voor VRO over uitvoering motie-Kluit c.s. over de financiën rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissie besluit de brief van 14 juli 2023 (33 118/34 986, FN) te betrekken bij het schriftelijk overleg over de Voortgangsbrief Omgevingswet van 30 juni 2023 (zie vorige agendapunt).

De commissie besluit toezegging T03559 als "openstaand" te blijven beschouwen.

De commissie besluit de uitvoeringsstatus van de motie-Kluit c.s. over het maken van een integraal financieel beeld voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten (EY) en de gewijzigde motie-Kluit c.s. over het opnemen van wijzigingen in de begroting voor Binnenlandse Zaken voor 2024 en het ter beschikking stellen van de CA-gelden aan de decentrale overheden (FM) van "niet uitgevoerd" te handhaven.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra