Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230004 - Voorstel voor een verordening betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens met het oog op de controles aan de buitengrenzen

- E230004 en E230005

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V betreffende vragen over voorstellen voor verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens; Brief van de Europese Commissie betreffende beantwoording vragen over voorstellen voor verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens; EU-voorstellen: voorstellen voor verordeningen betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API) (COM(2022)729, 731)

De commissie besluit de brief van de minister van J&V, d.d. 2 juni 2023, en de antwoorden van de Europese Commissie, d.d. 7 augustus 2023 (36.348, C) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren