Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 VIII)

- 36350 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Voorjaarsnota)

De commissie ziet af van het leveren van inbreng voor verslag en meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire afdoening als hamerstuk op 26 september 2023.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra