Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21501-31, BI

Brief van de minister van SZW inzake verslag Informele Raad WSB van 13 en 14 juli 2023; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt het verslag van de Informele Raad WSB van 13 en 14 juli 2023 (21501-31, BI) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl