Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over toetsing van de effectiviteit van de maatregelen (36.194, N)

- Moties Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid afronding parlementaire behandeling

Verslag schriftelijk overleg (36194, Z)

De commissie besluit de eerstvolgende vergadering (waarschijnlijk 26 september 2023) inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer