Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 26 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35295, AN

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie; EU en de rechtsstaat

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van JA21 (Nanninga) de PvdD (Nicolai).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman