Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 26 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- 36.259, O

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de kabinetsappreciatie van de Top van de Raad van Europa en de Eindverklaring; Staat van de Europese Unie 2023

De commissie besluit het verslag van een nader schriftelijk overleg (36.259, O) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl