Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 26 september 2023
1. 36274

Tijdelijke wet Klimaatfonds

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Panman), GroenLinks-PvdA (Crone), VVD (Petersen), CDA (Prins), D66 (Aerdts), PVV (Faber), SP (Van Apeldoorn), ChristenUnie (Holterhues), PvdD (Visseren-Hamakers) en JA21(Baumgarten).

2. 35594

Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties BBB (Van Langen), GroenLinks-PvdA (Crone), CDA (Prins), D66 (Aerdts), PvdD (Visseren-Hamakers) en OPNL (Van der Goot).
Tevens besluit de commissie om de toezegging T03703 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer