Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 26 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (36.205)

- 36205

Nota naar aanleiding van het verslag; Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

De commissie stelt voor dit wetsvoorstel aan te melden voor plenaire afdoening als hamerstuk. In de commissie wordt opgemerkt dat dit uiteraard is onder het voorbehoud dat in de plenaire vergadering van 3 oktober 2023 niet eerst besloten wordt dit wetsvoorstel controversieel te verklaren.


De griffier van de commissie,
Helene de Man