Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 26 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (36.123)

- T03674

Toezegging Brief Actieagenda Schadelijke Praktijken en Resolutie (35.348 / 36.123)

De commissie besluit de brief d.d.14 september 2023 voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03674 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren