Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken (BIZA) van 26 september 2023
1. COM(2023)512 - Europese gehandicaptenkaart en parkeerkaart

Het voorstel zal na ontvangst van het BNC-fiche opnieuw ter bespreking geagendeerd worden in een vergadering van de commissie VWS.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer