Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 10 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21501-07, FX

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 oktober 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies besluiten de brief van de minister van Financiën inzake de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 oktober 2023 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man