Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (36.123)

- T03675

Toezegging Brief inzet huiselijk geweld (35.348 / 36.123)

De commissie besluit de status van toezegging T03675 als voldaan aan te merken. De commissie neemt kennis van de brief (36123, C) en kan deze desgewenst betrekken bij relevante onderwerpen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren