Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 24 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338) (36.405)

- 36.405 EK, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de BNC-fiches inzake de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027; EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338)

De commissies besluiten de minister van Buitenlandse Zaken te vragen om de Eerste Kamer te informeren over mogelijke besluitvorming over de tussentijdse herziening van het MFK in de Europese Raad van 26 en 27 oktober en over de ontwikkelingen in de onderhandelingen daarna (o.a. de volgende Raad in december) voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt. De leden Baumgarten (JA21) en Visseren-Hamakers (PvdD) geven aan in de eerste helft van november inbreng te willen leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man