Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 7 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat gemeentefonds 2024 (36.410 B)

- 36410 B

Begrotingsstaat gemeentefonds 2024

De commissie besluit 21 november 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor het verslag.

- 36410 C

Begrotingsstaat provinciefonds 2024

De commissie brengt blanco verslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman