Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken (BIZA) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 7 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat gemeentefonds 2024 (36.410 B)

- 36410 VII

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024

De commissies brengen blanco verslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman