Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 7 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS) (36.407)

- Rondvraag

Het lid Van Aerdts (D66) heeft verzocht om een geconsolideerde wettekst van het wetsvoorstel 36407 (Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS)). De griffie gaat dit na bij het ministerie van EZK en geeft hier over terugkoppeling aan de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren