Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 7 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Voortgezet Onderwijs (31.289)

- Rondvraag

Op verzoek van het lid Walenkamp (BBB) zal de brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 10 maart 2023 over kansengelijkheid in het funderend onderwijs, die heden als bijlage bij het agendapunt over het halfjaarlijks rappel toezeggingen (36200 VIII, I) toegevoegd was, op 21 november 2023 geagendeerd worden voor inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra