Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 7 november 2023
1. 36200 VIII, I

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor PVO over halfjaarlijks rappel toezeggingen; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 25 oktober 2023 (36200 VIII, I) op de rappelbrief van 16 maart 2023:

- Toezeggingen T02414, T02416, T02417 en T02418 af te voeren;
- Toezegging T02461 als openstaand aan te blijven merken en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2024;
- Toezegging T03343 als voldaan aan te merken, mits het lid Van Apeldoorn (SP) hiermee akkoord is. De griffie zal dit navragen. [aanvulling: het lid is akkoord]

De reactie wordt overigens voor kennisgeving aangenomen.

2. 36200 VIII, J

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over halfjaarlijks rappel toezeggingen; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 oktober 2023 (36200 VIII, J) op de rappelbrief van 16 maart 2023:

- Toezegging T03347 als voldaan aan te merken, mits het lid Janssen (SP) hiermee akkoord is. De griffie zal dit navragen [aanvulling: het lid is akkoord];
- Toezeggingen T03352 en T03354 als voldaan aan te merken;
- Toezegging T03480 als openstaand te blijven aanmerken.

De toezeggingen T03078, T03079, T03341 en T03349 waren al als voldaan aangemerkt.

De reactie wordt overigens voor kennisgeving aangenomen.

3. Kennismakingsgesprek met de Raad voor Cultuur

De commissie stemt in met een kennismakingsgesprek met de Raad voor Cultuur op 23 januari 2024. Zij wenst daarvoor een uur in te plannen. Voor het kennismakingsgesprek zullen in de commissie nog gespreksonderwerpen geïnventariseerd worden.

4. Kennismakingsgesprek met de Onderwijsraad

De commissie stemt in met een kennismakingsgesprek met de Onderwijsraad op 16 of 23 april 2024, waarbij geen voorkeur wordt uitgesproken. De griffie zal een datum afstemmen met de Onderwijsraad. De commissie wenst een uur voor het kennismakingsgesprek in te plannen.

Voor het kennismakingsgesprek zullen in de commissie nog gespreksonderwerpen geïnventariseerd worden. De commissie neemt kennis van de onderwerpen die de Onderwijsraad al heeft aangedragen.

5. Rondvraag

Op verzoek van het lid Walenkamp (BBB) zal de brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 10 maart 2023 over kansengelijkheid in het funderend onderwijs, die heden als bijlage bij het agendapunt over het halfjaarlijks rappel toezeggingen (36200 VIII, I) toegevoegd was, op 21 november 2023 geagendeerd worden voor inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra