Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 14 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07 EK, FY

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 oktober 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies besluiten, naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën van 27 oktober 2023 (21501-07, FY), op 28 november 2023 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.

- 21.501-07 EK, FZ

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies besluiten, naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën van 27 oktober 2023 (21501-07, FZ), op 28 november 2023 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg over het nog te ontvangen verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2023, indien dat op dat moment beschikbaar is. Zodoende kan het verslag tezamen met het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 oktober 2023 (21501-07, FY) behandeld worden.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man