Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens (36.154)

- T03636 & 32.043 / 36.067, BI

Brief van de minister voor APP over een aantal pensioenonderwerpen najaar 2023; Toekomst pensioenstelsel; Toezegging Gesprek sociale partners beeld pensioenopbouw 18- en 19-jarigen in relatie tot franchise (36.067)

De commissie besluit de brief van de minister voor APP van 9 november 2023 voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03636 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl