Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 21 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat gemeentefonds 2024 (36.410 B)

- 36410 B

Begrotingsstaat gemeentefonds 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman