Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 21 november 2023
1. 36410 XIII

Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Panman), en PvdD (Visseren-Hamakers).

De commissie besluit dat zij graag de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Klimaat en Energie uitnodigt voor de plenaire behandeling. De reservering in de agenda van de staatssecretaris Mijnbouw kan vervallen. Bij bespreking van de antwoorden kan de commissie nader bepalen of zij nog steeds met beide bewindspersonen in debat wil gaan op de beoogde datum van 18/19 december 2023 (met voorkeur voor 19 december 2023).

2. 36410 L

Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Panman) en PvdD (Visseren-Hamakers).
De beoogde datum voor het debat is eveneens 18/19 december 2023.

3. 36274

Tijdelijke wet Klimaatfonds

Inbreng voor het tweede verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Panman), VVD (Petersen), CDA (Prins), SP (Van Apeldoorn), PvdD (Visseren-Hamakers) en Volt (Perin-Gopie). Onder voorbehoud van tijdige beantwoording stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 18/19 december 2023 (met voorkeur voor 19 december 2023).

4. E230008

Verslag nader schriftelijk overleg inzake het Green Deal Industrial Plan (36371, D)

Inbreng voor het nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren