Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 21 november 2023




Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Primair Onderwijs (31.293)

- 31293 / 31289, C

Brief van de minister voor PVO over visie kansengelijkheid funderend onderwijs; Voortgezet Onderwijs

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de BBB (Walenkamp). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra