Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 21 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Proeve van een nieuw omroepstelsel (35.554) (T03062)

- Toezeggingen T03060, T03062, T03080, T03082 en T03480

Brief van de staatssecretaris van OCW ter aanbieding van eindrapport 'Eenheid in Veelzijdigheid, pleidooi voor een weerbaar publiek omroepbestel'; Toekomst mediabeleid

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 november 2023 (32827, F):

- Toezegging T03060 als deels voldaan te blijven aanmerken in afwachting van de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting media;
- Toezegging T03062 als openstaand te blijven aanmerken in afwachting van de beleidsreactie op het eindrapport van het Adviescollege Publieke Omroep;
- Toezeggingen T03080, T03082 en T03480 als openstaand te blijven aanmerken in afwachting van de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting media.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra