Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 28 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07 EK, GA

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies nemen het verslag Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2023 (21.501-07, GA) voor kennisgeving aan.

- 21.501-07 EK, FY

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 oktober 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Faber).


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk