Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 5 december 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Actieve inzet voor transparantie in EU-besluitvorming (35.295) (T03400)

- Halfjaarlijks toezeggingenrappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2024

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op het halfjaarlijks toezeggingenrappel het volgende:
-de status van toezeggingen T01941, T03395, T03399, T03400 en T03594 (allen openstaand) ongewijzigd te laten;
- de status van toezegging T03522, (openstaand) ongewijzigd te laten in afwachting van de behandeling van de BZ-begroting 2024 in de Eerste Kamer;
- de status van toezegging T03592, (openstaand) ongewijzigd te laten en in te stemmen met het kabinetsvoorstel;
- de status van toezegging T03593 (openstaand) ongewijzigd te laten en de commissie Financiën voor te stellen de verdere behandeling ervan op te volgen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl