Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 5 december 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december 2023

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies besluiten de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december 2023 voor kennisgeving aan te nemen. De commissies nemen daarbij kennis van de reactie van de minister van Financiën inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij EU-voorstellen inzake economische governance (36290, H).


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk