Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 12 december 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Woningcorporaties (29.453)

- 29453, F

Brief van de minister van BZK over solidariteit en projectsteun in de corporatiesector; Woningcorporaties

De commissie besluit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 december 2023 (29453, F) te betrekken bij een eventueel debat over volkshuisvestingsbeleid. Indien niet tot een debat wordt besloten, zal de brief opnieuw ter bespreking geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman