Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 12 december 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat gemeentefonds 2024 (36.410 B)

- 36410 B

Begrotingsstaat gemeentefonds 2024

De commissie meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire afdoening als hamerstuk op 19 december 2023.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman