Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 12 december 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338) (36.405)

- 36.405 EK, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de BNC-fiches inzake de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027; EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338)

De commissies besluiten op dit moment niet in nader schriftelijk overleg te treden over de herziening van het MFK en de uitkomsten van de Europese Raad van 14 en 15 december 2023 af te wachten.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl