Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 12 december 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers (35.594)

- 35594

Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen na het kerstreces.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren