Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 december 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820)

- 32820, A

Brief van de staatssecretaris van OCW over uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028; Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 november 2023 (32820, A), op 16 januari 2024 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.

Daarnaast stelt het lid Veldhoen (GroenLinks-PvdA) voor om de brief ook te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de Raad voor Cultuur op 23 januari 2024.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra