Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 december 2023
1. 36410 XV, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

Inbreng voor nader schriftelijk overleg over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden wordt geleverd door de leden van de BBB-fractie (Griffioen).

2. 36067, BF

Brief van de minister voor APP over de benoeming van een regeringscommissaris voor de pensioentransitie; Wet toekomst pensioenen

De commissie besluit op 19 december 2023 gelegenheid te bieden voor inbreng voor schriftelijk overleg. Het lid van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) kondigt aan inbreng te leveren.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl