Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 19 december 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake deelverslag Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december 2023 en beoordeling Raadspositie herziening Europees begrotingsraamwerk; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken; Geannoteerde agenda van de extra Ecofinraad van 20 december 2023

De commissies nemen kennis van het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december en de geannoteerde agenda van de extra Ecofinraad van 20 december 2023. De commissies verzoeken de minister van Financiën hen op korte termijn te informeren over de uitkomst van de extra Ecofinraad.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk