Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35295, AP

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over de hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie; EU en de rechtsstaat

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 december 2023 (35295, AP), op 30 januari 2024 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman